ทัวร์จีน

1.ทัวร์จีน BEIJING-SHANGHAI PREMIUM 6D4N

วันที่ : 13-18 / 20-25 JUN 4-9 / 18-23 / 25-30 JUL 2017
ฤดู : ฤดูร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 16-27องศา
ราคา : 63,900 /ท่าน
ท่องเที่ยว 2 มหานคร ชมความยิ่งใหญ่กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน
พระราชวังฤดูร้อน เพลิดเพลินถนนหวังฝู่จิง นั่งรถไฟความเร็วสูง
เซี่ยงไฮ้ ชมความงามเวนิสของจีนชมความงดงามของหอไข่มุก

2.ทัวร์จีน BEIJING PREMIUM 5D3N

วันที่ : 21-25 JUN / 5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 JUL 2017
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 55,900 /ท่าน
ขอมอบโปรแกรมพิเศษสำหรับท่านท่องเที่ยว มหานครปักกิ่ง
ชมความยิ่งใหญ่กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน ถนนหวังฝู่จิง ชมกายกรรมปักกิ่ง
อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง บุฟเฟต์และอาหารจีนเลิศรส

3.ทัวร์จีน SHANGHAI DISNEYLAND 5D3N

วันที่ : 14-18 JUN/ 29 JUN 2 JUL /
5-9 / 13-16 / 26-30 JUL/ 9-13 / 23-27 AUG 2017
ฤดู : ฤดูร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-35 องศา
ราคา : 52,900 /ท่าน
ล่องเรือชมประวัติศาสตร์ ณ หมู่บ้านโบราณโจวจวง
ตื่นตากับสวนสนุกแห่งใหม่ ณ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
ชมหาดไว่ทาน ต้นกำเนิดเมืองเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
ชมกายกรรม อีร่า ความลงตัวระหว่างศิลปะอันอ่อนช้อย

4.SHANGHAI-HUANGSHAN 7D5N

วันที่ :19-25 JUN /5-11/ 24-30 JUL /7-13 /14-20/21-27 AUG
4-10 / 11-17 / 25 SEP -1 OCT / 9-15 /23-29 OCT 2017
ฤดู : ฤดูร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-32 องศา
ราคา : 69,900 /ท่าน
ชมความงามมรดกโลกเขาหวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก
ชมหาดไว่ทาน ต้นกำเนิดเมืองเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
ชมกายกรรมอีร่าความลงตัวระหว่างศิลปะอันอ่อนช้อยทันสมัย
SHANGHAI TOWER สิ่งก่อสร้างที่สูงเป็นอันดับสองของโลก