ทัวร์ดูไบ

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ดูไบ DUBAI PREMIUM 6D5N

วันที่ :
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 30-35 องศา
ราคา : กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่
เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ ดินแดนทะเลทรายแห่งความมั่งคั่ง
ขี่อูฐตะลุยทะเลทราย GRAND MOSQUE สัญลักษณ์สำคัญอาบูดาบี
ชมความยิ่งใหญ่ของ เบิร์จคาลิฟา ตึกที่สูงที่สุดในโลก
ชมโลกแห่ง FERRARI WORLD พร้อมช้อปปิิ้ง DUBAI MALL