ทัวร์ดูไบ

3.ทัวร์ดูไบ DUBAI PREMIUM 6D5N

วันที่ :13-18 APR 60
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-27 องศา
ราคา : 129,900 บาท/ท่าน
เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ ดินแดนทะเลทรายแห่งความมั่งคั่ง
ขี่อูฐตะลุยทะเลทราย GRAND MOSQUE สัญลักษณ์สำคัญอาบูดาบี
ชมความยิ่งใหญ่ของ เบิร์จคาลิฟา ตึกที่สูงที่สุดในโลก
ชมโลกแห่ง FERRARI WORLD พร้อมช้อปปิิ้ง DUBAI MALL