ทัวร์พม่า

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์พม่า EXCLUSIVE MANDALAY - YANGON

วันที่ : 11-15 AUG/22-26 OCT 2016
ฤดู : ฤดูหนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 49,900 /ท่าน
ย่างกุ้ง ดินแดนแห่งความรักและความศรัทธาต่อพุทธศาสนา
สูดความโรแมนติคกับกลิ่นอายผู้ดีอังกฤษ ณ พินอูลวิน
บูชาสถานแห่งพม่า พระมหามัยมุณี และ มหาเจดีย์ชเวดากอง
ความสุขยามพักผ่อนด้วยโรงแรมระดับ5ดาวพร้อมอาหารเลิศรส

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์พม่า YANGKONG - HONGSA - INCHAUN

วันที่ : 16– 19 JUL/12 - 15 AUG/22 – 25 OCT 2016
ฤดู : ฤดูหนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 20-25 องศา
ราคา : 39,900 /ท่าน
นมัสการ มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า
“มหาเจดีย์ชเวดากอง”เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า
“พระธาตุมุเตา” มหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุรวม 2 เส้น
“พระธาตุอินทร์แขวน” มหัศจรรย์แห่งพุทธรรมพระธาตุประจำปีจอ