ทัวร์อเมริกา

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์อเมริกา ABSOLUTELY WEST AMERICA 10D7N

วันที่ : 16-25 JUL / 15-24 OCT 2016
ราคา : 189,900 บาท /ท่าน
ฤดู : ใบไม้ร่วง (ใบไม้เปลี่ยนสี)
อุณหภูมิ : 15-30 องศา ล่องเรือชมอ่าว ตื่นตาสะพานโกลเด้นเกท
ชมไร่องุ่นเลื่องชื่อ ลาสเวกัส เมืองแห่งแสงสี
อุทยานแกรนด์แคนยอน ชมความยิ่งใหญ่
เขื่อนฮูเวอร์ลอสแองเจลลิส สัมผัสย่านดังฮอลลิวูด

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์อเมริกา AMERICA-CANADA 10D7N

วันที่ :8 - 19 OCT 2016
ราคา : 189,900 บาท /ท่าน
ฤดู : ใบไม้ร่วง (ใบไม้เปลี่ยนสี)
อุณหภูมิ : 14-20 องศา
นำท่านท่องเที่ยวนิวยอร์ค มหานครที่มีชื่อเสียงของโลก
Top of the rock ล่องเรือเฟอร์รี่ ชมเทพีเสรีภาพ
ทำเนียบขาว พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน น้ำตกไนแองการ่า
ล่องเรือ VOYAGE TO THE FALL โตรอนโต้