ทัวร์รัสเซีย

1.ทัวร์รัสเซีย์ AMAZING RUSSIA 7D5N

วันที่ : 9-15 APR / 1-7 MAY 2017
ฤดู : ฤดูหนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 10 องศา
ราคา : 119,900 บาท/ท่าน
สัมผัสประสบการณ์ในดินแดนรัสเซีย ในฤดูหนาว
เที่ยวมอสโคว์ ชมสถาปัตยกรรมอันงดงาม พระราชวังเครมลิน
เซ็นต์บาซิล จัตุรัสแดง นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ช้อปปิ้งสินค้า
ชมพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน วิหารเลือด

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์รัสเซีย AMAZING AURORA RUSSIA 9D7N

วันที่ : 18-26 FEB 2017
ฤดู : ฤดูหนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ -30 - 10 องศา
ราคา : 149,900 บาท/ท่าน
สัมผัสประสบการณ์ในดินแดนรัสเซีย ในฤดูหนาว
นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน
เที่ยวมอสโคว์ ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามบริเวณจัตุรัสแดง
เมอร์แมงต์ เมืองแถบเส้นอาร์คติค ปรากฏการณ์ธรรมชาติแสงเหนือ