ทัวร์รัสเซีย

1.ทัวร์รัสเซีย AMAZING RUSSIA 9D7N

วันที่ : 21-28 JUN /6-13 JUL /
9-16 AUG / 12-19 SEP 2017
ฤดู : ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 10 องศา
ราคา : 145,500 บาท/ท่าน
ชมพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน วิหารเลือด
เยือนพระราชวังแคทเธอรีนและสาสนสถานแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ชมสถาปัตยกรรมอันงดงาม พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง
พร้อมล่องเรือชมเมืองมอสโคว์พร้อมดินเนอร์สุดหรู

2.ทัวร์รัสเซีย์ AMAZING RUSSIA 8D5N

วันที่ : 14-21 JUN / 7-14 JUL 60 2017
ฤดู : ใบไม้ผลิ
อุณหภูมิ : ประมาณ 10 องศา
ราคา : 139,900 บาท/ท่าน
สัมผัสประสบการณ์ในดินแดนรัสเซีย ในฤดูหนาว
เที่ยวมอสโคว์ ชมสถาปัตยกรรมอันงดงาม พระราชวังเครมลิน
เซ็นต์บาซิล จัตุรัสแดง นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ช้อปปิ้งสินค้า
ชมพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน วิหารเลือด

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์รัสเซีย AMAZING AURORA RUSSIA 9D7N

วันที่ : 18-26 FEB 2017
ฤดู : ฤดูหนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ -30 - 10 องศา
ราคา : 149,900 บาท/ท่าน
สัมผัสประสบการณ์ในดินแดนรัสเซีย ในฤดูหนาว
นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน
เที่ยวมอสโคว์ ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามบริเวณจัตุรัสแดง
เมอร์แมงต์ เมืองแถบเส้นอาร์คติค ปรากฏการณ์ธรรมชาติแสงเหนือ