ทัวร์อิหร่าน

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์อิหร่าน EXPERIENCE IRAN 8D5N

วันที่ : 21-28 OCT/3-10 NOV /2-9 DEC / 23-30 DEC 2016
ฤดู : ฤดูใบไม้ร่วง / ฤดูหนาว
อุณหภูมิ : 20-28 / 9-15.องศา
ราคา : กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่
เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ ประเทศอิหร่าน
ชมนครเปอร์เซโปลิสแห่งอาณาจักรเปอร์เซีย
เรียนรู้วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมแบบอาหรับ
เข้าถึงความเป็นท้องถิ่นอย่างแท้จริงผ่านอาหาร วิถีชีวิต