ทัวร์ฮ่องกง

1.ทัวร์ฮ่องกง LUXURY HONGKONG 3D2N

1.ทัวร์ฮ่องกง LUXURY HONGKONG 3D2N

วันที่ : 6-8 /13-15 / 27-29 OCT / 3-5 / 17-19 NOV
9-11 / 22-24 ธ.ค. 2017
ฤดู : ฤดหนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 25 - 30 องศา
ราคา : 52,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท/ท่าน
ชมวิวแบบพาโนราม่าของเกาะฮ่องกง ณ วิคตอเรียพีค อ่าวน้ำตื้น รีพลัสเบย์ หมู่บ้านนองปิง วัดหวังต้าเซียน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเกาะฮ่องกง ณ วัดแชกง ช้อปปิ้งจุใจ จิม ซา จุ่ย อาหารเลิศรส ลี ยุน หมุ่น

2.ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG THEME PARK 3D2N

2.ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG THEME PARK 3D2N

วันที่ : 29-1 OCT / 6-8 / 20-22 OCT
10-12 / 24-26 NOV / 1-3 / 15-17 DEC 2017
ฤดู : ฤดหนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 25 - 30 องศา
ราคา : 55,900
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท/ท่าน
นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง มหานครที่ไม่เคยหลับใหล
มอบเวลาแห่งความสุขที่ Disneyland และ Ocean Park
ชมวิวตึกSKY 100 หมู่บ้านนองปิง ไหว้พระขอพร ณ วัดแชกง
ช้อปปิ้งจุใจ จิม ซา จุ่ย อาหารเลิศรส หมู่บ้านชาวประมงลียุนหมุ่น