ทัวร์ดูไบ

1.ทัวร์ดูไบ LUXURY DUBAI COUNTDOWN 6D4N

1.ทัวร์ดูไบ LUXURY DUBAI COUNTDOWN 6D4N

วันที่ : 29 DEC.- 3 JAN. 2018
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 155,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
นำท่านเยือนมหานครแห่งความมั่งคั่ง สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์
นั่ง " MONORAIL ชมความอลังการของ Atlantis The Palm "
เปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับ Desert Safari ตะลุยดินแดนทะเลทราย
ร่วมกันนับถอยหลังชมการจุดพลุที่แสนตื่นตาของ Burj Al Arab

ตัวอย่างทัวร์ดูไบ DUBAI PREMIUM 6D5N

ตัวอย่างทัวร์ดูไบ DUBAI PREMIUM 6D5N

เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ ดินแดนทะเลทรายแห่งความมั่งคั่ง
ขี่อูฐตะลุยทะเลทราย GRAND MOSQUE สัญลักษณ์สำคัญอาบูดาบี
ชมความยิ่งใหญ่ของ เบิร์จคาลิฟา ตึกที่สูงที่สุดในโลก
ชมโลกแห่ง FERRARI WORLD พร้อมช้อปปิิ้ง DUBAI MALL

ตัวอย่างทัวร์ดูไบ EXCLUSIVE JORDAN - DUBAI 8D5N

ตัวอย่างทัวร์ดูไบ EXCLUSIVE JORDAN - DUBAI 8D5N

วันที่ : 11-18 NOV/ 23-30 NOV/ 1-8 DEC
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 30-35 องศา
ราคา : 149,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
สัมผัสทะเลสาบเดดซี วิหารเฮอร์คิวลิส สัมผัสอารยธรรมโรมันโบราณ
ขี่อูฐตะลุยทะเลทราย ชมสวนดอกไม้ท่ามกลางทะเลทราย
ชมความยิ่งใหญ่ของ เบิร์จคาลิฟา ตึกที่สูงที่สุดในโลก